2023 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

  • User Avatarhero
  • 01 Şub, 2023
  • 0 Comments

2023 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

2023 Şubat Ehliyet Soruları EhliyetName.com uzmanları tarafından özenle hazırlanmıştır.

50 soru ve 45 dakika süreniz vardır. Süre otomatik başlar.

1. 
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


2. 
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

3. 
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

4. 
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

5. 
Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

6. 
Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

7. 
Aşağıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?


I. Aşırı sıvı kaybı

II. Kalp ritim bozuklukları

III. Başa şiddetli darbe alınması

8. 
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

9. 
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?


10. 
Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

11. 
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

12. 
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

13. 
Seyir hâlindeki taşıtların aşağıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?


• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

14. 
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

15. 
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?


I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

16. 
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

17. 
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

       
       1                  2                    3                4

18. 
Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

19. 
Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

20. 
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

21. 
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

22. 
Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

23. 
Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

24. 
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

25. 
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

26. 
Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

27. 
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

28. 
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

29. 
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki-lerden hangisi devrede iken yanar?

30. 
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?


• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

31. 
Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

32. 
Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

33. 
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

34. 
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

35. 
Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

36. 
Seyir hâlindeyken aracın gösterge pane- linde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?


          1                            2                            3                            4

37. 
Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

38. 
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

39. 
Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

40. 
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

41. 
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

42. 
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

43. 
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?


    MOTOSİKLET             OTOMOBİL                 MİNİVAN                         OTOBÜS

44. 
Aşağıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

45. 
Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?


    ÇEKİCİ                        TRAKTÖR                MİNİVAN                    KAMYON

46. 
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

47. 
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

48. 
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

49. 
Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

50. 
Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Test bitti.Sonuçları öğrenmek için testi bitir!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments