2022 Ekim Ehliyet Sınav Soruları

  • User Avatarehliyetname
  • 01 Eki, 2022
  • 0 Comments

2022 Ekim Ehliyet Sınav Soruları

2022 Ekim Ehliyet Sınav Soruları EhliyetName.com uzmanları tarafından özenle hazırlanmıştır.

50 soru ve 45 dakika süreniz vardır. Süre otomatik başlar.

1. 
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?


2. 
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

3. 
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


4. 
Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

5. 
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6. 
Aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisine sahip olan bir kişi motosiklet kullanılabilir?

7. 
Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

8. 
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?


9. 
Üzerinde değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgeledirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

10. 
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?


11. 
Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

12. 
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?


13. 
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?


14. 
Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

15. 
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

16. 
Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?


17. 
Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

18. 
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

19. 
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?


20. 
Aküden gelen düşük gerilimi, buji tırnakları arasında kıvılcım oluşturacak şekilde yüksek gerilime dönüştüren ateşleme sistemi elemanına ne ad verilir?

21. 
Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

22. 
Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye yukarıdaki işlemlerden hangileri uygulanır?


I-
 İdari para cezası verilir.

II- Sürücü belgesi 6 ay süre ile geri alınır.

III- Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.

23. 
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

24. 
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

25. 
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?


26. 
Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

27. 
Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?

28. 
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?


29. 
Aşağıdakilerden hangisi akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?

30. 
Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

31. 
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.
Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

32. 
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


33. 
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

34. 
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?


35. 
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?


36. 
Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?


I-
 Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

37. 
Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:


  • Kusurlu far
  • Kusurlu rot
  • Kusurlu fren
  • Kusurlu direksiyon

Bu kusurlara bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

38. 
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

39. 
Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

40. 
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

41. 
Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?


I. Ambulans ekiplerince müdahale yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

42. 
"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, aşağıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?


I-
 Tam gazdan kaçınmak

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

43. 
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

44. 
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

45. 
Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor. Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

46. 
Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

47. 
Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işaretleri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

48. 
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?


49. 
Dört zamanlı bir motorda, sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

50. 
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?


Leave a Reply