2022 Eylül Ehliyet Sınav Soruları

  • User Avatarehliyetname
  • 01 Eyl, 2022
  • 0 Comments

2022 Eylül Ehliyet Sınav Soruları

2022 Eylül Ehliyet Sınav Soruları EhliyetName.com uzmanları tarafından özenle hazırlanmıştır.

50 soru ve 45 dakika süreniz vardır. Süre otomatik başlar.

1. 
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

2. 
Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

3. 
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

4. 
Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

5. 
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

6. 
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

7. 
ABS fren sistemi, frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler.Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?

8. 
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

9. 
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

10. 
Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

11. 
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

12. 
Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

13. 
Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma

 

IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

14. 
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

15. 
Aşağıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

I. Kazazedenin tedavi edilmesi
II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

16. 
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

17. 
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

18. 
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

19. 
Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

20. 
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

  • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
  • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
  • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

21. 
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

22. 
Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

23. 
Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

24. 
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

25. 
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

26. 
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

27. 
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

28. 
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

29. 
Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

30. 
İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

31. 
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

32. 
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

33. 
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

34. 
Yapılan ölçüm sonucunda, yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangileri uygulanır?

I- İdari para cezası verilir.
II- Sürücü belgesi 6 ay süre ile geri alınır.
III- Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.

35. 
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

36. 
Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

37. 
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

38. 
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

39. 
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

40. 
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

41. 
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

42. 
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

43. 
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

44. 
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

45. 
Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir?

46. 
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

47. 
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

48. 
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

49. 
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

50. 
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Leave a Reply