2023 Mart Ehliyet Soruları

  • User Avatarehliyetname
  • 01 Mar, 2023
  • 0 Comments

2023 Mart Ehliyet Soruları

2023 Mart Ehliyet Soruları EhliyetName.com uzmanları tarafından özenle hazırlanmıştır.

50 soru ve 45 dakika süreniz vardır. Süre otomatik başlar.

1. 
Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında ilk önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

2. 
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

3. 
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

4. 
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

5. 
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

6. 
Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

7. 
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

8. 
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

9. 
Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

10. 
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

11. 
Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir ?

12. 
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir ?

13. 
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

14. 
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

15. 
Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

16. 
Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

17. 
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

18. 
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

19. 
Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenmenin oluşması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

20. 
Akü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

21. 
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

22. 
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

23. 
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir ?

24. 
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

25. 
Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

26. 
Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?

27. 
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

28. 
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

29. 
"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

30. 
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

31. 
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

32. 
Araçta yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?

33. 
Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?

34. 
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?

35. 
Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

36. 
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

37. 
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

38. 
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

39. 
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

40. 
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

41. 
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

42. 
Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

43. 
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

44. 
Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

45. 
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

46. 
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

47. 
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

48. 
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?

49. 
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

50. 
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Leave a Reply