2023 Nisan Ehliyet Soruları

 • User Avatarhero
 • 01 Nis, 2023
 • 0 Comments

2023 Nisan Ehliyet Soruları

2023 Nisan Ehliyet Soruları EhliyetName.com uzmanları tarafından özenle hazırlanmıştır.

50 soru ve 45 dakika süreniz vardır. Süre otomatik başlar.

1. 
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

2. 
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

3. 
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

4. 
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

5. 
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

6. 
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

7. 
Araç sürücülerinin duraklanan veya parkedilen yerden çıkarken;


I.
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,
II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,
III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,
IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

8. 
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

I. Spor ve iş kazaları

II. Yüksek bir yerden düşme

III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

9. 
Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

10. 
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

11. 
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

12. 
Aşağıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

 1. Geçici hafıza kaybı
 2. Burundan kan gelmesi
 3. Göz bebeklerinde büyüklük farkı

13. 
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

14. 
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

15. 
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda,kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.

Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

16. 
Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

17. 
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

18. 
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

19. 
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

20. 
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

21. 
Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

 • Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
 • Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
 • Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

22. 
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

23. 
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

24. 
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

25. 
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

26. 
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

27. 
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

28. 
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
 • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
 • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

29. 
Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

30. 
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

31. 
Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

32. 
Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

33. 
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakiler den hangisini yapması yanlıştır?

34. 
Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

35. 
Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

36. 
Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

37. 
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

38. 
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerin-deki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

39. 
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

 • Motor durdurulur.
 • Araç el freni ile tespit edilir.
 • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

40. 
Aşağıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

I. Öz eleştiri yapabilmek

II. Risk almaya meyilli olmak

III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek

IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

41. 
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

42. 
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

43. 
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

I. LPG

II. Benzin

III. Motorin

44. 
Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması, hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

45. 
Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

46. 
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

47. 
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

48. 
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

49. 
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

50. 
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

Leave a Reply